باغ صخر ه ای

با قرار دادن چند سنگ در وسط یک محوطه چمن یا گلکاری بدون در نظر گرفتن شیب و جنس سنگ ها و بافت گیاهان نمی توان آن را باغ صخره ای دانست.قرار دادن سنگ ها در محوطه بدون در نظر گرفتن ارتفاع نهایی گیاهان و پابلندی و پا کوتاهی و عادت رشد ثمره ایی جز پنهان کردن سنگ ها در پشت گیاهان نخواهد داشت. رز دست پروده بشر در علم اصلاح نباتات است از طرفی سنگ یک منظر کوهستانی است در نتیجه باید دانست که در منظر سازی هر چقدر هم که گیاه زیبا باشد در هر جا مناسب نیست. درک طبیعت و هماهنگی عناصر اصلی یعنی آب, سنگ ,گیاه و رعایت تناسب و همخوانی آنها همانطور که در طبیعت هستند الفبای طراحی فضای سبز و خصوصاً باغ صخره ایی است.
باغ صخره ای را می توان در هر مکان ساخت چه در حد پاسیو یک خانه و چه در مقیاس هکتار. زهکش در کوهستان ها طبیعی است به همین علت ایجاد زهکش مناسب برای باغ صخره ایی بسیار لازم است. یک قسمت خاک معمولی یک قسمت شن و یک قسمت کود حیوانی پوسیده بهترین خاک با زهکش مناسب است احداث این باغ ها در محل هایی که احتمال پیچیدن باد میرود مناسب نیست. اگر زمین دارای شیب طبیعی باشد که نهایت مزیت را دارد در غیر این صورت باید شیبی در آن ایجاد کرد نه شیبی با ایجاد یک تپه نوک تیز در وسط سطح وسیعی از چمن. استفاده از نخاله های ساختمانی بسیار نا مناسب زجرآور است. سنگ های مورد استفاده باید کاملاً حالت طبیعی داشته و از خود محیط به محوطه ما حمل گردند. انتخاب سنگ بسیار مهم است چون سنگهای ترکدار و نرم باعث ترکیدگی در زمستان می شود پس بهتر است سنگهای محکم و مناسب را انتخاب کنیم و همان گونه که در طبیعت بوده اند به همان صورت در زمین قرار دهیم. اگر تصمیم به کاشت گیاهان مختلفی دارید باید خاک با بافت های مختلفی بسازید برای مثال گیاه پامچال گیاهی کوهستانی و سایه دوست است اگر نمی توانید برای آن سایه ایجاد کنید حداقل خاک آن را با خاک برگ و کود حیوانی پوسیده که ظرفیت نگهداری آب را بالا میبرد تا حدودی شرایط را بهتر کنید. می توان گیاهانی که در کوهستان از لای شکاف های سنگ میرویند، آنها را تهیه و به باغ خود حمل و به همان صورت کاشت نمایید. گل در کوهستان معمولا در اواخر بهار تمام می شود اگر می خواهید در بقیه ایام سال هم گل داشته باشید از گیاهانی استفاده کنید که از نظر تاریخ و عادت گل دهی به ترتیب در هر ماهی از تابستان گل داشته باشد. باغ صخره ای در سطوح شیب دار و به صورت طبقه ایی ایجاد می شود . این نوع از باغ ها اصولاً میبایست دارای بافتی زبر و خشن باشند، بنابراین بهتر است در ایجاد یک باغ صخره ای از سنگ های صخره ای لبه دار و تیز و گیاهانی با بافت و ظاهری خشبی و خاردار بهره برد.