نکاتی در خصوص ساخت آبنما

۱- در شهر های بزرگ بهتر است حدود ۲۵ درصد از مساحت کل پارک و یا فضای سبز به آب و ابنماها اختصاص داده شود.
۲-آبنما بر حسب شرایط محیطی ،توپوگرافی زمین و هدف هایی که از ایجاد آبنما در هر مکان وجود دارد،همچنین اکثریت افراد مخاطب از نظر فرهنگی ، اجتماعی و گروه سنی ساخته شود.
۳- شکل و تعیین محل آبنمابستگی به موقعیت زمین وهماهنگی و همخوانی با دیگر عوامل باغ و پارک و یا فضای سبز شهری ،هم چنین سلیقه و ابتکار طراح دارد.
آبنما و فواره انواع و اقسام مختلف داشته و تنوع آن بسیار است،هرکدام در طراحی کاربرد خاصی داشته و برخی از انها به شرح ذیل است:
آبنمای سنتی
آبنمای الکترمکانیکی ساده
ابنمای مجسمه یا سازه حجمی
آبنمای معلق
آبنمای متحرک
ابنمای آب و اتش
آبنمای مه و آب
آبنمای یونیزه
آبنمای نوشتاری(الفبا)
آبنمای ماتریس-زیرسطحی-بازی کودک
آبنمای تصویری معمولی-سه بعدی -۳۶۰ درجه
آبنمای موزیکال
آبنمای هارمونیک(نازل های پرتابی)
آبنمای دیواری
آبنمای پرده آب
ابنمای ساعت
ابنمای حباب ساز برکه های مصنوعی
آبنمای تونلی یا تونل آبی
آبنمای مرکب یا ترکیبی

آبنما
آبنما

You May Also Like