یکی از موارد مهم در طراحی باغ عروسی داشتن فضایی مناسب مکانی و دیزاین داخلی آن تالار می باشد تا ضمن داشتن فضایی بزرگ و مناسب، پذیرایی از مهمانان هم بهتر صورت بگیرد. دیزاین محوطه بیرونی تالار عروسی تاثیر زیادی بر دید مهمانان درباره برگزاری مراسم عروسی و آن باغ تالار دارد.