سیستم های آبیاری

سیستم های مکانیزه آبیاری بارانی، قطره ای:
سیستم آبیاری بارانی (Rain Irrigation System ) :

آبياري باراني روشي است كه آب با فشاري بيش از يك اتمسفر در درون لوله هايي جريان پيدا كرده و برروي گياه به صورت باران توسط نازلهايي كه به آب پاش معروفند پاشيده مي شود. آبياري باراني يكي از روشهاي نوين آبياري در جهان به شمار مي رود كه استفاده از آن در ۴۰ سال اخير بيشتر متداول شده است در اين روش آب با سرعتي مساوي و يا كمتر از نفوذ پذيري خاك ، به صورت باران بر سطح زمين پخش مي شود تا خاك فرصت نفوذ پيدا كند به طور كلي آبياري به روش باراني رادر اغلب شرايط مانند مناطق شيبدار ، خاكهاي سبك ، سنگين و شرايطي كه آبياري به طريق سطحی امكان پذير نيست ، مي توان اجرا نمود.

مزايای آبیاری به روش بارانی :
۱- حذف عمليات تسطيح و كاهش هزينه هاي آماده سازي اراضي
۲- مبارزه با يخبندان ، آفات و انگل ها ميسر است .
۳- هزينه نيروي كارگري در مقايسه با روشهاي آبياري سطحي بسیار كمتر است
۴- تلفات بصورت رواناب و فرسايش خاك در اين روش به حداقل مي رسد
۵- راندمان آبياري در مقايسه با روشهاي سنتي بيشتر است
۶- بازده محصولات آبياري باراني در اغلب موارد بيشتر از آبياري سطحي است
۷- امكان آبياري در اراضي كم عمق وجود دارد
۸- در اغلب محصولات آبياري باراني باعث افزايش رشد مي شود .
۹- امكان آبياري در اغلب خاكها وجود دارد
۱۰-امكان آبياري در اغلب شرايط آب و هوايي وجود دارد.
سیستم آبیاری قطره ای(System Drip Irrigation ) :
آبیاری قطره ای یکی از روش های پیشرفته و تکامل یافته ی آبیاری تحت فشار است که در آن آب بصورت قطره توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیار درختان و انواع محصولات قرار می گیرد وفقط منطقه اطراف ریشه را آبیاری می کند و در واقع با مصرف حداقل آب، نیاز آبی گیاه تامین می گردد. یعنی رساندن آب به گیاهان به مقدار کم و دفعات زیاد .
مشخصات فنی سیستم کنترل مرکزی :
۱-هیدروسیکلون
۲-فیلتر شن
۳- مرکز کنترل
۴- تانک کود
۵- فیلتر دیسکی * در سیستم آبیاری قطره ای آب از مرکز کنترل وارد لوله های آبرسان شده و سپس از طریق لوله های فرعی به قطره چکانها رسیده و از آنجا به صورت قطره در پای درخت می ریزد
مزايای آبیاری به روش قطره ای :
۱-حذف عمليات تسطيح و كاهش هزينه هاي آماده سازي اراضي
۲-تهويه خاك به راحتي انجام مي شود
۳- هزينه نيروي كارگري در مقايسه با روشهاي آبياري سطحي كمتر است .
۴- امكان آبياري در اغلب شرايط آب و هوايي وجود دارد
۵-زمين كمتري براي مسير انتقال آب هدر مي رود .
۶-امكان آبياري در اراضي كم عمق وجود دارد .
۷-امكان آبياري در اغلب خاكها وجود دارد .
۸-امكان آبياري در اراضي شيبدار وجود دارد .
۹-مبارزه با يخبندان ، آفات و انگل ها ميسر است .

منبع:نگین آذین پارت