آبنمای سنتی

۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]

این آبنمای سنتی را در تمام با غهای ایرانی قدیمی با ایجاد جوی ها،حوضچه ها و گاهی به صورت طبقاتی با ارتفاع نسبتا کم و فواره های کوتاه می توان یافت، به طوری که جریان آب در تمام باغ گردش داشته و در نوع خود بی نظیراست.و یا آبنمای سنتی منحصر به یک حوضچه و چند فواره است.

آبنمای سنتی
آبنمای سنتی